Yuxarı

Filosof kimdir? Din yoxsa Fəlsəfə - hansına inanmalıyıq? - Müşfiq Ötgün

Filosof kimdir? Fəlsəfə və din arasında bağlılıq varmı? Filosoflar dinə inanırmı? Ruhanizm nədir? Təhsildə hansı çatışmazlıqlar var?